Formidling

Sønderjylland-Schleswig Kolonial

Regional Kolonihistorie - Lær og formidle

Nedenfor finder du en liste over diverse muligheder for at lære mere om kolonialisme i regionen. Du inder her litteraturhenvisninger, informationer om aktuelle udstillinger eller guidede ture samt en liste over foredrag, som vi kan tilbyde dig.

UDSTILLINGER:

Vandreudstilling Sønderjylland-Schleswig Kolonial (gratis udlån)

Den danske og tyske kolonitid har ikke blot efterladt sig spor i storbyer som København, Hamborg og Berlin, men også i provinsen, herunder også i regionen mellem Kongeåen og Ejderen. Som noget helt specielt har regionen del i hele to nationers kolonihistorie. Vandreudstillingen formidler et overblik over regionens kolonihistorie.

November/december 2018: Rådhus Flensborg

 

sukker-rom-slaveri - Permanent udstilling på Søfartsmuseet Flensborg

Siden midten af det 18. århundrede er handelen med Vestindien blevet en vigtig søjle i Flensborgs økonomi. Med de såkaldte kolonialvarer kunne Flensborgs købmænd generere store formuer. Men den vestindiske handel havde også en mørk side: slaveriet.

Yderlige informationer om udstillingen på Søfartsmuseet Flensborg (Schiffbrücke 39, 24939 Flensburg) findes her.

 

LITTERATUR:

Eva Heinzelmann, Stefanie Robl, Thomas Riis (Hrsg.): Der dänische Gesamtstaat. Ein unterschätztes Weltreich? Ludwig, Kiel 2006, ISBN 978-3937719016

Mikkel Leth Jespersen: Kaptajner og kolonier: sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart (1820-1890)
Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland
Forlag: Historisk Samfund for Sønderjylland, Bind 109,  2014, ISBN-13: 9788774061267
 
Mikkel Leth Jesepersen, Stefanie Robl: Drømmen om Afrika - Sønderjyderne og de tyske kolonier. Der Traum von Afrika - Die Schleswiger und die deutschen Kolonien. Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa. 2017. ISBN: 978-87-93473-03-4

 

FOREDRAG:

Sønderjylland-Schleswig Kolonial – damals und heute (Marco Petersen, DSS)
Das Gebiet zwischen Eider und Königsau war während der Epoche des neuzeitlichen europäischen Kolonialismus Teil gleich zweier Nationen in zwei unterschiedlichen Formen der kolonialen Expansion. Als Herzogtum Schleswig im dänischen Gesamtstaat während der Blütezeit der Handelskompanien und als preußische Provinz in der Phase des Hochimperialismus. Grund genug, die vielfältigen Verbindungen und Auswirkungen des Kolonialismus in Geschichte und Gegenwart der Region Sønderjylland-Schleswig zu betrachten.

Sønderjylland-Schleswig Kolonial – dengang og i dag (Klaus Tolstrup Petersen, DSS)
Under den moderne europæiske kolonialisme var området mellem Kongeåen og Ejderen en del af to forskellige nationer, der praktiserede to forskellige koloniale ekspansionsformer. Først som hertugdømmet Slesvig under den danske helstat i handelskompagniernes storhedstid, og senere som preussisk provins i imperialismens storhedstid. Der er derfor god grund til at se nærmere på de mangfoldige forbindelser mellem regionen Sønderjylland-Schleswig og kolonierne og på kolonialismens betydning for regionen i historie og nutid.

En dansk-tysk byttehandel: Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer (Klaus Tolstrup Petersen, DSS)
Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer. Det kan i dag lyde som lidt af en røverhistorie. Ikke desto mindre mente flere danske politikere i tiden efter 1864, at en byttehandel, hvor Danmark fik Sønderjylland retur mod at afstå De Vestindiske Øer til Tyskland, var en mulig løsning på det sønderjyske spørgsmål. Flere forskellige statsministre fra Bluhme i 1864 til I.C. Christensen i 1906 bragte emnet på banen og på mange måder forekom en byttehandel da også som en nærliggende løsning. Danmark ville genvinde det tabte Sønderjylland samtidig med at man kom af med en koloni, som drænede statskassen, mens tyskerne kunne sikre sig nogle attraktive flådestøttepunkter i Caribien. I dette foredrag fortælles historien om de danske forsøg på at udnytte De Vestindiske Øer som et bytteobjekt og om dette var et seriøst alternativ til at sælge øerne til USA.

Flensborg og de danske slaveøer (Klaus Tolstrup Petersen, DSS)
I mange år var Flensborg en af Danmarks førende byer inden for kolonihandel med De Dansk Vestindiske Øer. Gennem denne handel med de danske slaveøer blev mange af byens købmand rige og startede en omfattende produktion af sukker og rom, som stadig efterlader sig tydelige spor i byen den dag i dag. Her er palæer, parker og store købmandsgårde, som er bygget for slavepenge, og selv om der kun er få romproducenter tilbage, har byen fastholdt sit ry som en romby. Dette foredrag giver derfor mulighed for at høre nærmere om Flensborgs rolle i den danske kolonihistorie.

Deiche, Diamanten und der Tod - Die Erinnerung an den nordfriesischen Kolonialakteur Sönke Nissen (Marco Petersen, DSS)
Sönke Nissens Biographie könnte als Drehbuch für einen spannenden Film dienen. Er verließ seine beschauliche nordfriesische Heimat, um Jahre später als wohlhabender und einflussreicher Mann aus dem fernen Afrika zurückzukehren. In den deutschen Kolonien hatte er als Ingenieur Eisenbahnen gebaut und war dabei auf große Diamantenvorkommen gestoßen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kolonialakteuren ist Nissen bis heute unvergessen und man begegnet seinem Namen auf verschiedene Weise in Norddeutschland. Warum sich das Andenken an ihn bewahrt hat und welche Rolle Wahrheit und Mythos dabei spielen, will der kritische und unterhaltsame Vortrag über unsere Erinnerungskultur nachgehen.

Diger, død og diamanter - Erindringen om den frisiske kolonialentrepenør Sönke Nissen (Marco Petersen, DSS)
Sönke Nissens biografi kunne være grundlaget for en spændende film. Han forlod Nordfrisland, hvor han voksede op under simple forhold, og kom tilbage fra Afrika som en velhavende og indflydelsesrig person. I mellemtiden havde han som ingeniør bygget jernbaner i de tyske kolonier og fundet diamanter i Namibørkenen. I dag kan man på flere steder i Nordtyskland støde på hans navn og, i modsætning til de fleste tyske kolonialentrepenører, er friseren Sönke Nissen aldrig blevet glemt. Hvorfor hans minde er blevet bevaret og hvordan denne myte matcher vores erindringskultur bliver fortalt i et kritisk og underholdene foredrag.

Rum, Reklame und Rassismus – ‘wildgewordene’ Werbefeldzüge und die Geschichte vom Flensburger „Pott-Negerlein“ (Marco Petersen, DSS)
Warum hat gerade der Kolonialismus unsere Vorstellungen vom "Fremden" geprägt und wie haben visuelle Stereotypen dazu beigetragen, dass die kolonial-ideologischen Muster bis heute nachwirken und einen postkolonialen Diskurs prägen? Ausgangspunkt der bildreichen Schilderung ist die lokale Werbefigur eines Flensburger Rumunternehmens, das eine lange Tradition eksotischer Einflüsse in der Werbelandschaft repräsentiert.

Rom, reklame og racisme – „vilde“ reklamefelttog og historien om „Den lille Pott-neger“ fra Flensborg (Marco Petersen, DSS)
Hvorfor har kolonialismen præget vores forestilling om den ”fremmede" og hvordan har visuelle stereotyperr været med til at fastholde kolonial-ideologiske mønstre, der påvirker den postkoloniale diskurs i dag. Udgangspunktet er en lokal slesvigsk reklamefigur som repræsenterede en lang tradition for at bruge eksotiske komponenter i reklamelandskabet.